Contracto Horse & De AVG (Algemene wet Verordening Gegevensbescherming)

Het is je vast niet ontgaan, de nieuwe Algemene wet Verordening Gegevensbescherming (AVG). De nieuwe privacyregels (AVG) zijn per 25 mei 2018 in heel Nederland van kracht en vervangt hiermee de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens. Hierin staan een aantal nieuwe regels en uitbereiding op de privacy rechten aan personen met daarbij verantwoordingsverplichtingen ten aanzien van ZZP’ers en ondernemers.
Je zult je dus aan deze nieuwe regels moeten houden. Ga je hier niet goed mee om, dan riskeer je een fikse boete.

Alle bedrijven die persoonsgegevens (NAW gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, staladressen, bankrekeningnummers en BTW nummers, etc.) verwerken, vallen onder de AVG. Onder verwerken van persoonsgegevens wordt o.a. verstaan, het noteren van gegevens in de agenda wanneer je een afspraak hebt gemaakt of het noteren van gegevens voor het maken van een factuur en iedere andere handeling met betrekking tot persoonsgegevens.
We kunnen dus concluderen dat je nieuwe AVG wet ook geldt voor jou als hippische ondernemer.

Op aantoonbare wijze moet je vastleggen welke gegevens je opslaat en kunnen aantonen welke maatregelen je hebt genomen om de gegevens van je klanten te beschermen. Ook moet zichtbaar zijn wie er bij de gegevens kan en hoe de gegevens geraadpleegd kunnen worden.

Je moet er ook rekening mee houden dat potentiële klanten ook onder de AVG vallen. Op het moment dat je wat doet met deze gegevens, zoals het verzenden van een offerte, een noteren van een kennismakingsgesprek of het sturen van een nieuwsbrief, moet je al aan de wet voldoen.

Hoe kan Contracto Horse jou helpen?
In Contracto Horse kun je alle persoonsgegevens van jouw klanten registreren. Om toegang te krijgen tot deze gegevens, moet je inloggen met een unieke gebruikersnaam en wachtwoord.
De software staat op een beveiligde server en jouw account is alleen toegankelijk met jouw unieke gebruikersnaam en wachtwoord. Op deze manier staan de persoonsgegevens beschermt.

De Autoriteit Persoonsgegevens gaat toezicht houden en handhaven. Het kan dus gebeuren dat je gecontroleerd wordt. Aangezien de AVG een inspanningswet is, moet je dus kunnen aantonen dat je maatregelen hebt genomen om aan de wet te voldoen.
Wanneer blijkt dat je (nog) niet voldoet aan de nieuwe wet, moet je kunnen aantonen dat er aan werkt en dus bezig bent met de bescherming van de gegevens van je klanten.

Wil je meer informatie lezen over dit onderwerp, kijk op:
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/avg/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving